måndag 13 maj 2013

Digitala böcker


För att få boktips, eller när någon elev har läst ut sin bok och inte hunnit låna en ny, brukar mina 5:or vara inne på www.provlas.se. Därifrån fick jag idén att skapa egna böcker och publicera dem som e-magasin/digitala böcker. Jag kontaktade "Provläs" och fick veta att de använder sig av en publikationssida som heter www.issuu.com. Just nu håller vi på att lägga upp elevernas miniromaner med texter och bilder som de först har skapat i keynote.

Pedagogisk planering

Scribd

Om du har ett arbete i Pages eller Word på datorn som du vill dela med dig av på nätet är det enklare än man kan tro. Det förutsätter dock att du har ett konto på google.

Öppna dokumentet tryck på Arkiv, gå till Exportera och välj där PDF

Välj upplösning (förslagsvis "Bäst")
Namnge dokumentet, välj var du vill spara filen  och klicka på Exportera.

Nu går du in på sidan Scribd.com
Högst upp till höger finns en blåmarkerad knapp "Upload" som du klickar på, du kommer då till nästa blå pil som du också klickar på. Här kan du nu välja din PDF- fil och väljer öppna.

Nu ligger din PDF- fil uppe på nätet. (Spara adressen!) Från här kan du enkelt länka till din blogg eller var du vill visa filen.

Digitalt berättande

Ett enklare lektionsupplägg för hur man kan arbeta med Digitalt berättande. Under arbetets gång kommer med all säkerhet en del att förändras och barnen kommer att lösa uppgifterna olika men det här är en grund som kan göra det enklare att komma igång. Planeringen är gjord utifrån tanken på en pedagog i en klass på ca 20- 25 elever i år 3.

Digitalt berättande