måndag 17 februari 2014
Jag fick ett mycket bra tips av Ulrika. På http://www.oxfordowl.co.uk/for-school/ebook-collection
kan eleverna gå in själva och välja böcker att läsa på engelska. Du skapar lätt ett användarkonto för klassen och de går sedan in och själva väljer svårighetsgrad.

Vissa böcker går bara att läsa men det finns dock böcker med både ljud och text samt att man ibland kan spela enklare spel som är kopplade till texten.

Vill du gå in och testa kan du göra det med användarnamnet: vallaskolan och lösenordet: vallaskolan, det är mina elevers inloggning.

Ur kunskapskraven för åk.6:


Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel eng- elska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texter- na kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produk- tion och interaktion. 

Hälsningar Daniel

tisdag 4 februari 2014

Bible BuddiesAppen Bible buddies är uppbygd på samma sätt som Puppet palls. Skillnaden är att man kan välja på karaktärer från Noa, David, Abraham och Isak, drottning Ester eller andra bibelberättelser.
Sedan kan man spela in en film (dockteater) med ljud.För mer info kolla App Store:

https://itunes.apple.com/au/app/bible-buddies-hd-directors/id511982428?mt=8


Appen kostar ca 22 kr för att få tillgång till alla karaktärer. Dessa måste ändå hämtas/laddas ner inuti appen.

Jag har använt denna app för att barnen ska kunna visa och återberätta vad de kommer iåg från bibelberättelserna vi har jobbat med.

Koppling till läroplanens kunskapskrav:

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristen- domen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser 
ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.  

Roliga SO appar
Noas ark är en app som är gratis till att börja med men som kostar 22kr för att få tillgång till hela appen.

Appen innehåller berättelsen om Noa och hans ark. Komplett med fina illustrerade bilder, enkelt text på svenska och uppläsning av texten på svenska. Den har också en funktion som gör att eleverna(eller du själv) kan läsa in texten eller återberätta i appen. Dessutom finns det ett quizz, pussel, målarbok och memory. 

Kolla App Store för mer info:
https://itunes.apple.com/se/app/noas-ark/id548921852?mt=8


Jag har använt den i i SO undervisningen när vi pratat om berättelser från bibeln. Barnen har fått läsa och lyssna på berättelsen. Därefter har de fått återberätta/sammanfatta den. 

Koppling till läroplanens kunskapskrav :
SO:
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristen- domen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.