måndag 17 februari 2014
Jag fick ett mycket bra tips av Ulrika. På http://www.oxfordowl.co.uk/for-school/ebook-collection
kan eleverna gå in själva och välja böcker att läsa på engelska. Du skapar lätt ett användarkonto för klassen och de går sedan in och själva väljer svårighetsgrad.

Vissa böcker går bara att läsa men det finns dock böcker med både ljud och text samt att man ibland kan spela enklare spel som är kopplade till texten.

Vill du gå in och testa kan du göra det med användarnamnet: vallaskolan och lösenordet: vallaskolan, det är mina elevers inloggning.

Ur kunskapskraven för åk.6:


Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel eng- elska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texter- na kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produk- tion och interaktion. 

Hälsningar Daniel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.