måndag 28 april 2014

Temaövergripande arbete

Under våren har vi arbetat med politik i år 4 där barnen har fått arbeta med flera olika digitala verktyg. På Scribd har vi lagt upp en utförlig beskrivning av arbetet.

Här hittar ni det:

http://www.scribd.com/doc/220782907/Supervalåret-2014

Cathrine & Ulrika

måndag 14 april 2014

Sanoma onlineböcker i iPaden

Under vårterminen 2014 kan vi på skolan som arbetar med iPads i våra klasser eller de elever som har iPads som stöd i lärandet, testa att använda ett urval av online böcker från Sanoma Utbildning gratis. Vi som lärare ansöker via denna länk enligt instruktionerna och får sedan licensnycklar vilka vi aktiverar via Sanomas app. 

Jag tänker att våra låneipads kan vara ett sätt att testa det här sättet att arbeta. Sedan tänker jag att om vi pratar ihop oss i arbetslagen kan vi ansöka om licensnycklar och testa, visa för varandra vad vi gör och hur vi gör under våren. Kanske kan det här vara ett bra komplement till tryckta böcker framöver.

Funktioner i Sanomas online böcker via iPad
Personligen tänker jag på de elever som har extra behov av tydlighet och struktur när de arbetar, de som behöver lyssna på text för att kunna ta till sig innehållet samt att kunna anteckna direkt i boken. På så vis finns det jag behöver på en och samma plats.

"Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (...) En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen kan ska utformas på samma sätt överallt eller skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn  ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för dem so  av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika" ur Lgr11 s. 8 Skolans värdegrund och uppdrag.

torsdag 10 april 2014

StudiSverige

Korta användbara videoklipp med genomgångar, förklaringar, begrepp osv i alla ämnen.                 http://www.youtube.com/results?search_query=studisverig
                     
                         Här är ett exempel.

Grundskoleboken wiki

http://grundskoleboken.se/wiki/Huvudsida
Den här sidan har vi använt mycket i geografi. Det finns länkar till texter och filmer som är kopplade till respektive kunskapskrav i lgr11. Vet dock inte om den är lika användbar i alla ämnen. Sidan verkar vara under uppbyggnad.

År 4-6

Mål:
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven¬ser detta får för människor och natur.
Utgå från kapitlena om jordens inre, plattektonik, uppbyggande- och nedbrytande krafter.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Gå igenom den Baltiska skölden och dess gränsområden. Ta alltid med exempel från Sverige, Norden och Europa vid genomgångarna i naturgeografi. Ta med kapitlet om den gröna revolutionen.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Ta med kapitlet om vattnets kretslopp och vindar. Ta med kapitlen om tidvattenkraftverk och vågkraftverk, och hur månen skapar tidvatten. Kapitlet om ändliga resurser och kapitlet om förnyelsebara resurser har inte skrivits ännu.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Ta med kapitlet om städernas olika roller. Kapitlet om population har inte skrivits ännu.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
Namngeografi, låt barnen öva med google earth. Använd verktyg som glosboken.se som egentligen finns för att träna glosor i främmande språk.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Ta med kapitlen om kartografi och använd google earth.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
Gå igenom kapitlet om GIS.
 • Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
Låt barnen gå ut i solen och arbeta veckorna före skolavslutningen, det brukar uppskattas.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Gå alltid igenom svåra ord och förklara dem så att barnen förstår.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Ta upp exempel kring återvinning. Använd kapitlet om valjakt.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Låt barnen fördjupa sig i olika länder. Låt dem jämföra fattiga länder med Sverige så de förstår hur bra de har det. CIA factbook har det mesta man kan tänka sig vad det gäller information, men på engelska. Kapitlet om population har inte skrivits ännu.

Bokrecensioner på engelska

                         
                               På den här sidan får man tips om hur man skriver bokrecensioner.
                                Man kan läsa andras recensioner utifrån olika genrer och åldersgrupper
                                   samt skriva egna och få dem publicerade.