torsdag 10 april 2014

Grundskoleboken wiki

http://grundskoleboken.se/wiki/Huvudsida
Den här sidan har vi använt mycket i geografi. Det finns länkar till texter och filmer som är kopplade till respektive kunskapskrav i lgr11. Vet dock inte om den är lika användbar i alla ämnen. Sidan verkar vara under uppbyggnad.

År 4-6

Mål:
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekven¬ser detta får för människor och natur.
Utgå från kapitlena om jordens inre, plattektonik, uppbyggande- och nedbrytande krafter.
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
Gå igenom den Baltiska skölden och dess gränsområden. Ta alltid med exempel från Sverige, Norden och Europa vid genomgångarna i naturgeografi. Ta med kapitlet om den gröna revolutionen.
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Ta med kapitlet om vattnets kretslopp och vindar. Ta med kapitlen om tidvattenkraftverk och vågkraftverk, och hur månen skapar tidvatten. Kapitlet om ändliga resurser och kapitlet om förnyelsebara resurser har inte skrivits ännu.
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Ta med kapitlet om städernas olika roller. Kapitlet om population har inte skrivits ännu.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
Namngeografi, låt barnen öva med google earth. Använd verktyg som glosboken.se som egentligen finns för att träna glosor i främmande språk.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
Ta med kapitlen om kartografi och använd google earth.
 • Insamlingar och mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och vattenförbrukning.
Gå igenom kapitlet om GIS.
 • Fältstudier för att undersöka natur-och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
Låt barnen gå ut i solen och arbeta veckorna före skolavslutningen, det brukar uppskattas.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Gå alltid igenom svåra ord och förklara dem så att barnen förstår.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
Ta upp exempel kring återvinning. Använd kapitlet om valjakt.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
Låt barnen fördjupa sig i olika länder. Låt dem jämföra fattiga länder med Sverige så de förstår hur bra de har det. CIA factbook har det mesta man kan tänka sig vad det gäller information, men på engelska. Kapitlet om population har inte skrivits ännu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.